ด่วน! เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

จำนวน 8 ทุน ทุนละไม่เกิน 300,000.- บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2562

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ดาวน์โหลดใบสมัครที่  https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณจารุพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา 

ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

322

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th