• รับสมัครเรียนต่อ ป.โท-ป.เอก 2563
  • ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
    ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการบัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการบัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม

การรับสมัครเข้าศึกษา

รับสมัครออนไลน์
รับสมัครเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก
กำหนดการเตรียมตัวเข้าศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากคณบดี

ข่าววิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมเร็วๆนี้

No events found

รอบรั้ว
สงขลานครินทร์