การรับสมัครเข้าศึกษา

banner admission 01

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. การรับสมัครประจำปี 2565 
  2. การรับสมัครตลอดปี 2565 เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 กันยายน 2565
  • กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565

* เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)  

  • กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2565

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 15 กันยายน 2565

* เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 30 ตุลาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)  

คู่มือรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตลอดปี) update
ประกาศฯ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 New icon
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา
Download สื่อประชาสัมพันธ์ New icon

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

การสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th