ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3/2021

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม TurnitinTM เพื่อใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์และทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564 ดังนี้
  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 สิงหาคม 2564เวลา 09.30 - 12.00 น. สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/Turnitin/turnitin_005.pdf

  • รอบที่ 2 : วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำหรับนักศึกษาไทย 
  • รอบที่ 3 : วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาต่างชาติและไทย (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษาได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/Turnitin/turnitin_006.pdf

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 100 คนต่อรอบ)

Link สมัครเข้าอบรมสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

https://forms.gle/ttikT7H11aPPf3Bx6 หรือ qr code 

qr อาจารย์

Link สมัครเข้าอบรมสำหรับนักศึกษา

https://forms.gle/pUuzQCD63keY9zHE8 หรือ qr code 

qr นศฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน
โทร 074-286988
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Turnitin Workshop 32021 1