ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3/2021

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม TurnitinTM เพื่อใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์และทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564 ดังนี้
  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 สิงหาคม 2564เวลา 09.30 - 12.00 น. สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/Turnitin/turnitin_005.pdf

  • รอบที่ 2 : วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำหรับนักศึกษาไทย 
  • รอบที่ 3 : วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาต่างชาติและไทย (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษาได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/Turnitin/turnitin_006.pdf

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 100 คนต่อรอบ)

Link สมัครเข้าอบรมสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

https://forms.gle/ttikT7H11aPPf3Bx6 หรือ qr code 

qr อาจารย์

Link สมัครเข้าอบรมสำหรับนักศึกษา

https://forms.gle/pUuzQCD63keY9zHE8 หรือ qr code 

qr นศฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน
โทร 074-286988
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Turnitin Workshop 32021 1
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th