ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุน “ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน แบบ 1” (Talent Utilization Type 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

Poster ประกาศผู้ได้รับทุน