เปิดรับสมัครทุน "ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน แบบ 2" (Talent Utilization Type 2) ประจำปีงบประมาณ 2564

  • จำนวนทุน ประมาณ 30 ทุน
  • มูลค่าและรายเอียดการให้ทุน
    • ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 10,000.- บาท 
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ภายใน 3 ภาคการศึกษา
    • ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 180,000.- บาท
  • กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 

new pinตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นๆ Click

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html (แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา > แบบฟอร์มทุนการศึกษา) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทร 074-286985 

นางสาวอำภาวรรณ จันทร์คง  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณิชกุล ฌาลากานต์ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TU2 25641

TU2 25642

TU2 25643

ทุน talenat

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th