รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า จากคณะวิทยาศาสตร์
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำลาย คณะวิทยาศาสตร์
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง แผ่นแปะแผลจากเมือกของเมล็ดแมงลักที่มีส่วนผสมของสารสกัดมาตรฐานบัวบก จากคณะเภสัชศาสตร์
  4. รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยกดลิฟต์ไร้สัมผัส PSU#1 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานเรื่อง สารยึดติดทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัลจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงาน PSU Research EXPO 2021 

ดูรายละเอียดผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/innovation#graduate