รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า จากคณะวิทยาศาสตร์
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำลาย คณะวิทยาศาสตร์
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง แผ่นแปะแผลจากเมือกของเมล็ดแมงลักที่มีส่วนผสมของสารสกัดมาตรฐานบัวบก จากคณะเภสัชศาสตร์
  4. รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยกดลิฟต์ไร้สัมผัส PSU#1 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานเรื่อง สารยึดติดทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัลจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงาน PSU Research EXPO 2021 

ดูรายละเอียดผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/innovation#graduate

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th