ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ออนไลน์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศทป.อว.ม.อ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มออนไลน์การขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในผลงานเชิงวิชาการของตนเอง

สามารถแจ้งความประสงค์ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศทป.อว.ม.อ.) โดยผ่านการกรอกข้อมูลออนไลน์ที่ link QR code ตามแนบ

1089

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th