การจองเวลาเข้ารับบริการ one stop service บัณฑิตวิทยาลัย

One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. นี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับบริการลงทะเบียนจองเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @grad_oss
โทรศัพท์ 0-7428-6997
ตรวจสอบตารางการจองได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/grad_service/home.php
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ยังคงปฏิบัติตามมาตราการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด
 
จองคิวOSS page 0001
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th