การจองเวลาเข้ารับบริการ one stop service บัณฑิตวิทยาลัย

One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. นี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับบริการลงทะเบียนจองเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @grad_oss
โทรศัพท์ 0-7428-6997
ตรวจสอบตารางการจองได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/grad_service/home.php
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ยังคงปฏิบัติตามมาตราการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด
 
จองคิวOSS page 0001