งดใช้สถานที่จัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรค COVID-19 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรักษาผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

สำหรับการรับสมัครขอให้ผู้สมัครติดตามจากระบบรับสมัครสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาง website : https://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณปณัษฐา หิรัญสาลี โทร 074-286984, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจัดสอบ cu tep

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th