งดใช้สถานที่จัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรค COVID-19 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรักษาผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

สำหรับการรับสมัครขอให้ผู้สมัครติดตามจากระบบรับสมัครสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาง website : https://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณปณัษฐา หิรัญสาลี โทร 074-286984, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจัดสอบ cu tep