ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบตลอดปี และรอบเพิ่มเติมพิเศษ [ Update 10 มกราคม 2562 ]

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี