ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [ Update วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ]

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี