เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.เอก ภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.เอก 

ภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

สามารถได้รับวุฒิปริญญาเอก อีกทั้งส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพอันเกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหรือพันธกิจเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกัน

รับสมัครภาคการศึกษาที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พ.ค. 62

และรับสมัครภาคการศึกษาที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 10 ต.ค. 62

Click เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครที่

https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่นๆ

คุณนฤชล หวังวุฒิ  บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7428-6383 (ภายใน 6983) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยาเขตปัตตานี                                    

คุณนิรมล สุไลมาน  บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาเขตปัตตานี    

โทร  0-7333-1252 หรือ 0-7331-3928-50 ต่อ 1366 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th