คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม Click 

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 074-286309
 
641388
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th