คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม Click 

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 074-286309
 
641388