ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการโครงการ "การเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism"

บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการผ่านระบบ Zoom Conference ในหัวข้อ "การเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism" 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต 

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.15 น.

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2564 ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrFfzCUR_SqMA2ord-opwB-TDDPu0NPCKGukIFtGbph9-twA/viewform

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://gradmis.psu.ac.th/symposium/ หรือ QR Code qrcode อบรม

สอบถามข้อมูล : คุณสมศรี หลีวิจิตร โทร 074-286983 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณพรพิมล ทองฉิม โทร 074-286996 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster plagiarism

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th