ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "การสร้างงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้เป็นนวัตกรรม"

 
 
การทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์ PSU PC FINAL1
 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  ในโครงการสัมมนาคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ "การสร้างงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้เป็นนวัตกรรม" 
ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-12.30 น.
 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม  ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้ที่ shorturl.at/cAIQ5

หรือ Qr-code สัมมนาอาจารย์

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปฐมพร นิพัทธสัจก์ หรือคุณศิริพร เก้าเอี้ยน โทร. 074-286990
 
imagination work out 2
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th