การจัดอบรม Turnitin ครั้งที่ 1/2021

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม TurnitinTM เพื่อใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์และทางวิชาการได้ จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
จำนวน 3 รอบ รอบละ 100 คน
📌 วันที่ 2 มีนาคม 2564
▶️รอบที่ 1 เวลา 09.30 - 12.00 น.
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา
▶️ รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 16.00 น.
สำหรับนักศึกษาไทย
📌 วันที่ 3 มีนาคม 2564
▶️ รอบที่ 3 เวลา 09.30 - 12.00 น.
สำหรับนักศึกษาต่างชาติและไทย (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน
โทร 074-286988
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Turnitin 1 21 1
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th