ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการ "การเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลงานรูปแบบใหม่ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา"

บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. จัดโครงการอบรมทางวิชาการผ่านระบบ Zoom Conference ในหัวข้อ"การเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลงานรูปแบบใหม่ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา" โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNStw0iWe_q7Px7seqgH8ZDmQ06yXv0BfjzHkXFhMYcXIsvg/viewform?usp=send_form

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://gradmis.psu.ac.th/symposium/ หรือ QR Code qrcode อบรม

สอบถามข้อมูล : คุณสมศรี หลีวิจิตร โทร 074-286983 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณพรพิมล ทองฉิม โทร 074-286996 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 การเตรียมตัวนำเสนอผลงาน

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th