ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรมTurnitinTM ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) การใช้งานโปรแกรม TurnitinTM ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาไทย

รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำหรับนักศึกษาต่างชาติและไทย (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ลงทะเบียนเลือกรอบที่ต้องการเข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/rbTbP94hj3JUVBUC8
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นี้
รับจำนวนจำกัด รอบละ 100 คนเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 

คุณศิรินันท์  ศรีอ่อน โทร 074-286988 (ภายใน 6988) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณนริศรา  สาแล โทร 074-286987 (ภายใน 6987) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PR 3 2020

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th