ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turniti ครั้งที่ 2/2020 โดยผ่านระบบ Zoom Online

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม TurnitinTM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งกำหนดอบรม จำนวน 2 รอบ รอบละ 100 คน ดังนี้

  • รอบที่ 1 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาไทย
  • รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำหรับนักศึกษาต่างชาติและไทย (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิงก์ https://forms.gle/zhe8nn17dia3ZTBYA ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

turnitin PR 2 2020 poster

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th