การอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ TurnitinTM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (9-10 มี.ค. 63)

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 14201 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

  • รอบที่ 1   เวลา 9.30 - 12.00 น. (นักศึกษา) 
  • รอบที่ 2   เวลา 13.30 - 16.00 น. (นักศึกษา) 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  • รอบที่ 3   เวลา 9.30 - 12.00 น. (อาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา)
  • รอบที่ 4   เวลา 13.30 - 16.00 น. (นักศึกษา) 

การรับสมัคร

  • นักศึกษากรอกใบสมัครด้วยตนเอง ณ one stop service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2
    ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี
  • อาจารย์/เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและส่งยังบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต - Click ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2  – 6 มีนาคม 2563 / รับจำนวนจำกัด (รอบละ 50 ที่นั่ง หรือจนกว่าจะเต็ม)

ดูรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 

https://grad.psu.ac.th/images/files/Turnitin/turnitin2020.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

วิทยาเขตหาดใหญ่ คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน โทร 074-286988 (ภายใน 6988)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

วิทยาเขตปัตตานี คุณนริศรา สาแล โทร 086-4893053

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th