ขอเชิญอบรม "โครงการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการทำวิจัย"

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรม "โครงการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการทำวิจัย"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ทาง Zoom
 
Meeting ID: 637 2694 9310
Passcode: 032480
AI
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th