ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ "เทคนิคการเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ"

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษา ป.โท-เอก เข้าร่วมอบรมโครงการ "เทคนิคการเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ"
วิทยากรโดย ดร.ปริวัฒน์ ธาราฤดี อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ในวันที่ 24 พ.ค. 67 เวลา 13.30-16.00 น ออนไลน์ผ่าน zoom
 
นักศึกษาที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.office.com/r/VYvu6iKyq6
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
 
สอบถามเพิ่มเติม: คุณปณัษฐา โทร 074286984
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ENG 24 May 2024
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th