ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
📌📌 กิจกรรมที่ 1
การพัฒนาทักษะการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
🙏❤️ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
🗓️ วันที่ 25 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 17.00 - 19.30 น.
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81320770658?pwd=UnVOZG42WlcyZTNNSHA2cjAyenpBUT09

📌📌 กิจกรรมที่ 2
การพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
🙏❤️ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
🗓️ วันที่ 26 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 17.00 - 19.30 น.


Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86948234031?pwd=WlJud3N2enJ5SWVORkNsZWhhdlJLdz09

S 13475861

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th