บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทิศทางและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ระดับคณะ/หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกวิทยาเขต เข้าร่วมสัมมนาทิศทางและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
 
📚 ผู้สนใจร่วมสัมมนาลงทะเบียนตอบรับได้ที่ https://kyl.psu.th/rekQx
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ นางสาวนิรมล  สุไลมาน โทร. 6982
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
 
 
67005
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th