ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา (Graduate Study Management System : GSMS)

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา (Graduate Study Management System : GSMS) สำหรับกระบวนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนรูปเล่มงานวิจัยในรูปแบบ Digital file
📆 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. บรรยายภาษาไทย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. บรรยายภาษาอังกฤษ
📌โดยลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มกราคม 2567 ได้ที่
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th