บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ดังนี้

    • การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอผลงานวิจัย
     โดย ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เวลา 09.00 -12.00 น. (ช่วงเช้า)
    • ความรู้พื้นฐานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่
     โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา
     คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. เวลา 13.15 - 16.00 น. (ช่วงบ่าย)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://grad-mis.psu.ac.th/symposium/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎ 074-286983, 6996

1099 1

1099 2

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th