ขอเชิญร่วมอบรม “การเขียนวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ (เล่มน้ำเงิน) ไม่ยากอย่างที่คิด”

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “การเขียนวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ (เล่มน้ำเงิน) ไม่ยากอย่างที่คิด” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเขียนและจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบใหม่ (เล่มน้ำเงิน) ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. อบรมออนไลน์โดยผ่านระบบ Video Conference (ZOOM Meeting)

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/BYjKak6fr2TkgYuK7

ในระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ one stop service บัณฑิตวิทยาลัย โทร 074-286997

1098

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th