โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจผลงานทางวิชาการ โดย บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้
 
1. Plagiarism กับงานวิจัย
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.
2. How To Check Turnitin ตรวจอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ บว. ม.อ.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และทีมงานบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.15 - 12.00 น.
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://grad-mis.psu.ac.th/symposium/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร.0 7428 6983, 6996
 
Plagiarism กับงานวิจัย
 
how to check turnitin
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th