เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3/2565

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม TurnitinTM ครั้งที่ 3/2565 เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์และทางวิชาการด้วยตัวเองได้ จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 3 รอบ ดังนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

  • รอบที่ 1 เวลา 09.30 - 12.00 น.     สำหรับนักศึกษาไทย
  • รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 16.00 น.     สำหรับนักศึกษาต่างชาติและไทย (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

  • รอบที่ 3 เวลา 09.30 - 12.00 น.     สำหรับอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565

ผู้สนใจลงทะเบียนที่ https://forms.gle/PsVKnvyi2KWeEWyw9
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  • คุณธีรเดช นพเดช  โทร 074-286987 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน โทร 074-286988 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1047

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th