ขอเชิญรับฟังการบรรยายเพื่อแนะนำการใช้งาน online-courses ระดับบัณฑิตศึกษาใน Coursera

บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจใช้ online-course ใน Coursera 

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อแนะนำการใช้งาน โดยคุณ Nidhi Manchanda วิทยากรจาก Coursera 

ในวันที่ 23 กันยายน เวลา 11.00 - 12.00 น. 

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Zoom ที่ https://coursera.zoom.us/j/93897922214

        โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายได้ที่ แบบตอบรับ หรือ Scan qr-code

image.pngภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณนิรมล สุไลมาน โทร.6982 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

coursera 23 9 65

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th