ขอเชิญผู้สนใจธุรกิจ Startup เข้าร่วมฟังบรรยาย "How startups will drive the global economy in the coming decades."

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจในธุรกิจ Startup เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ
"How startups will drive the global economy in the coming decades."
โดย Mr.Dennis Stephen Cervantes Director, International Marketing
 
วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th