ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "แนวทางการใช้รายวิชา MOOC สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา: กรณีศึกษาความร่วมมือกับ Coursera"

(เริ่มนาทีที่ 36.00) บันทึกการประชุม zoom "แนวทางการใช้รายวิชา MOOC สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา: กรณีศึกษาความร่วมมือกับ Coursera"

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยาย "แนวทางการใช้รายวิชา MOOC สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา: กรณีศึกษาความร่วมมือกับ Coursera" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Coursera
 
📌 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น
ประชุมออนไลน์ Zoom : https://thairen.zoom.us/j/67517441742?pwd=V3IvQ1dNTFhtamhQTitnWmVFT2h1dz09
หรือ
Meeting ID: 675 1744 1742
Passcode: 1149
 
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286982
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
mooc โดย coursera
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th