ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เขียนผลงานวิจัยอย่างไร......ไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เขียนผลงานวิจัยอย่างไร......ไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”
วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/symposium/
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2565
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
074-286983, 074-286996
 
จรรยาบรรณ 2