ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เขียนผลงานวิจัยอย่างไร......ไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เขียนผลงานวิจัยอย่างไร......ไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”
วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/symposium/
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2565
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
074-286983, 074-286996
 
จรรยาบรรณ 2
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th