การจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ประจำปี 2565

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งตารางการจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ประจำปี 2565 ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/Turnitin/Turnitin_workshop_2022.pdf
 
Turnitin workshop 2022