ขอเชิญอบรมออนไลน์ "วิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการเขียนและจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์"

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมออนไลน์ (ผ่านระบบ zoom) กับโครงการ "วิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการเขียนและจัดทำวิทยานิพนธ์" ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งเคล็ดลับการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย

ผู้สนใจลงทะเบียนตอบรับได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfITW-gDBOG3UTQuAeeEmQozY9V-yrvX8w9_q7L8ztH8dcyIA/viewform
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน โทร 074-286988 
 
0001
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th