ขอเชิญอบรมออนไลน์ "วิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการเขียนและจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์"

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมออนไลน์ (ผ่านระบบ zoom) กับโครงการ "วิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการเขียนและจัดทำวิทยานิพนธ์" ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งเคล็ดลับการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย

ผู้สนใจลงทะเบียนตอบรับได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfITW-gDBOG3UTQuAeeEmQozY9V-yrvX8w9_q7L8ztH8dcyIA/viewform
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน โทร 074-286988 
 
0001