ขอเชิญร่วมโครงการ "เคลียร์ ชัดๆ ทำอย่างไรตรวจครั้งเดียวผ่านกับ Turnitin"

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม เคลียร์ชัดๆ ทำอย่างไรตรวจครั้งเดียวผ่านกับ "Turnitin" จากมุมมอง และเกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.15-11.00 น.
ติดต่อสอบถาม: งานวิชาการและทุน บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.0-7428-6983, 6996
Line:@737rudji
ประชาสัมพันธ์