ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ผ่านระบบ Zoom Conference
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอทุน รวมถึงการเตรียมตัวยื่นสมัครขอทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้สนใจสแกน QR code ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมตามไฟล์รูปที่แนบมานี้
ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ⏰
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/symposium/
 
11
 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th