รับสมัครทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ( เฉพาะ นศฯ ป.เอก ) จำนวน 30 ทุน

มูลค่าทุนกว่า 150่,000 - 300,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายการทำวิจัยแบบเหมาจ่าย

รับสมัครวันที่ 5 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ “ระบบการขอทุน” ที่
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th