เปิดรับสมัครทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้ร่วมกับทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ก่อตั้งทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยไปศึกษา ณ ทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ในระดับปริญญาเอก สาขาการแพทย์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ในปีการศึกษา 2566

           ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถใช้ใบสมัครจากเว็บไซต์ Postgraduate Admissions Office ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจาก Thesis advisor เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำจาก Thesis advisor และจากผู้อ้างอิงท่านอื่น ๆ ในใบสมัคร รวมถึงต้องระบุทรินิตี้คอลเลจเป็นหนึ่งในคอลเลจที่เลือก และทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่ได้ทำการสมัคร

          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ https://www.trin.cam.ac.uk 

รายละเอียดทุน  Prince Mahidol PhD Studentship for Thai students in Medicine of Biomedical Sciences

1108

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th