ขอเชิญรับฟังชี้แจงการรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักศึกษามหาบัณฑิต เข้าร่วมรับฟังการแนะนำ/ชี้แจงการรับสมัครทุน
"ทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566"
โดย ผศ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://grad-mis.psu.ac.th/symposium/
Meeting ID: 968 2226 9874
Passcode: 256509
----------------------------------
ประเด็นหัวข้อวิจัยประจำปี 2566 :
1. ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทางเลือกในยุคสมัย 'Anything goes'
2. Creativity on the Margins: การสร้างนวัตกรรมทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม
3. อันว่าด้วยเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา: อารมณ์ของเด็ก สตรี เยาวชนและคนชรา ในสังคมทุนนิยม-ปิตาธิปไตยสมัยใหม่
4. โลกทัศน์อันสั่นคลอนและผันแปรจากการเดินทางและการอพยพในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวรรณคดี
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน:
1. ประกาศรับสมัคร คู่มือ และเอกสารประกอบการสมัคร: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11615
2. แนะนำประเด็นหัวข้อวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566: https://www.facebook.com/nrctmag/
...............................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มือถือ: 09 8335 2409, 09 8821 0616 และ 09 8821 0136
ประชาสัมพันธ์แนะนำทุน วชpng
 
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต วชjpg
 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th