ขอเชิญร่วมประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีวิทยา /แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีวิทยา /แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนามคม 2565 ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ (จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลังวันที่ 2 เมษายน 2565) และไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ในครั้งที่ผ่านมา โดยขอให้คณะพิจารณาและเสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอทุนได้จาก www.nrct.go.th 

ดาวน์โหลดเอกสาร Click

2743420220808091629

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th