เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 นิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุน ไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานกิจการทั่วไป โทร.02-2425900 ต่อ 5241 , 5243

ดาวน์โหลดเอกสาร Click

ติดต่อสอบถาม: ทีมวิชาการและทุน
โทร 0-7428-6983,6996
Line ID: @737rudji

scholarship king7