ขอเชิญรับข้อเสนอการทำวิทยานิพนธ์เพื่อรับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ไซเอนซ์ พาร์ค ไบโอเทค จำกัด

ขอเชิญนักศึกษาระดับ ป.เอก และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.เอก รับข้อเสนอการทำวิทยานิพนธ์จากโจทย์วิจัยของบริษัท ไซเอนซ์ พาร์ค ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาวิจัยพืชกระท่อมและกัญชา และเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
โดยผู้สนใจจะได้รับ
  • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยบางส่วน
  • มีโอกาสทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  • มีโอกาสเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต
นักศึกษาที่สนใจ แนะนำให้แอดไลน์เข้าไปในกลุ่ม "ทุนวิจัย ป.เอก บริษัท Science Park Biotech จำกัด" โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานวิทยาศาสตร์ และทางบริษัทผู้สนับสนุน ให้คำแนะนำอยู่ตลอดค่ะ
 
Zimcore Hubs Incpng
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th