ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 52 ทุน
 
ผู้ได้รับทุนให้ทำบันทึกข้อตลง ณ คณะต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมศรี หลีวิจิตร โทร 074-286983 (โทรภายใน 6983)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1067
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th