ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

 

grantees บศ. 2 65