ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

 

สัมภาษณ์ทุน บศ. 64