ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุน “ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2)

ทุนทาเร้นท์ 64 2