ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน "ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบสมัครเดือนธันวาคม)

 

Poster ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ธันวาคม 2564