ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564